Vikbolandets Naturist- och Familjecamping                                                             Medlemmar i                 

 

Programmet för 2022

Inget är planerat ännu med anledning av Covid -19.

Vi avvaktar och återkommer!

 


 

Gemensamma aktiviteter löpande under de delar av året då vi har öppet där deltagandet självklart är friviligt. Även när det gäller dessa aktiviteter nedan genomför vi dem enligt de råd och riktlinjer som gäller i samhället i och med pandemin.

 

Vi har gemensam sillunch varje lördag kl: 13.00 vid vår grillplats för den som önskar och om vädret tillåter. Var och en tar med sin egen mat. 

På kvällar är vår vedeldade bastu igång mellan ca 19.30-22.00. Våra värdar ombesörjer att den tänds. 

Vill du basta vid annan tid tar du med egen ved för det.

Den gemensamma eldstaden tänds varje kväll så att det från ca kl 19.00 är klart för grillning - även detta ombesörjer våra värdar. 

Vill du grilla annan tid så gör du det på egen grill som har en höjd 50 cm över marken eller med grillkol i den stora grillen. Tänk dock på att först stämma av med värden att det är ok vid torr väderlek.