Programmet för 2021

Inget är planerat ännu med anledning av Covid -19.

Vi avvaktar och återkommer!

 


 

Gemensamma aktiviteter löpande under de delar av året då vi har öppet där deltagandet självklart är friviligt. Även när det gäller dessa aktiviteter nedan genomför vi dem enligt de råd och riktlinjer som gäller i samhället i och med pandemin.

 

Vi har gemensam sillunch varje lördag kl: 13.00 vid vår grillplats för den som önskar och om vädret tillåter. Var och en tar med sin egen mat. 

Onsdag, fredag och lördag kvällar är vår vedeldade bastu igång mellan ca 19.30-22.00. Våra värdar ombesörjer att den tänds. En lista med olika bastutider att boka kommer att finnas så länge vi behöver rätta oss efter restriktioner för pandemin.

Vill du basta vid annan tid tar du med egen ved för det.

Den gemensamma eldstaden tänds varje kväll och från ca kl 19.00 är det klart för grillning - även detta ombesörjer våra värdar. Max 6 personer bör vistas samtidigt i grillhuset så länge pandemin pågår.

Vill du grilla annan tid så gör du det på egen grill som har en höjd 50 cm över marken eller med grillkol i den stora grillen. Tänk dock på att först stämma av med värden att det är ok.

Vissa kvällar serveras kaffe.