Vikbolandets Naturist- och Familjecamping                                                             Medlemmar i                   Sirvoy

 

TRIVSELREGLER, VIKBOLANDETS NATURIST & FAMILJECAMPING

 

Ljudnivå

Undvik höga ljud och trafik inom campingen mellan kl. 22:00 och 10:00 under vardagar och mellan 24:00 och 10:00 på fredag & lördag samt andra helgdagar.

Vid vistelse inom campingens sällskapsytor utomhus gäller normal samtalston, ingen musik under tiderna ovan. Vi visar hänsyn till varandra och gäster. Undvik att sitta vid matplatsen under tiderna ovan. I samlingslokalen finns inga restriktioner. Vi håller dörrar och fönster stängda till lokalen och vid tillfällen då musik spelas används ingången genom tv-rummet i första hand.

Vid särskilda evenemang gäller särskilda regler.

Tänk också på att väggar är tunna till både husvagnar och tält. Tänk på din granne och respektera om du blir ombedd att sänka volymen.

Arbeten

Egna arbeten ska inte genomföras under gästsäsong, dock ska platsen skötas om enligt avtalet.

Planerade underhållsarbeten ska inte genomföras under gästsäsong

Nedskräpning

Var rädd om vår camping och ta ditt ansvar. Fimpar, papper eller annat skräp läggs i

för ändamålet uppsatta kärl. Det finns kärl för kiosksopor, aluminiumburkar, petflaskor samt hushållssopor vid grillen, disken, men också vid latrin/soptömningen.

Rökning.

Rökning är tillåten endast på uppmärkta platser samt i sin boendemiljö. Visa alltid hänsyn till din granne. Det finns medmänniskor med allergi.

Poolområdet

Medför inte dricksglas, flaskor eller andra föremål av glas till poolområdet. På poolområdet råder rökförbud.

Husvagnsuppställning

Respektera kravet på minst 4 meter mellan uppställda husvagnar.

Blockera inte nödutfart eller transportleder.

Källsortering

Boende och gäster ansvarar för att ta med glasflaskor/burkar, metall och grovsopor

från campingen efter avslutad vistelse.

Aluminiumburkar (pant) och petflaskor lämnas i uppställda kärl för återvinning.

Poolbad/Bastubad

Generell regel är att boende och besökare badar nakna i poolerna och i solen på pooldäck.

Före bad i poolerna och/eller bastun ska dusch med (om man ska bada med) eller utan badkläder ske.

Även en enkel fot-tvätt ska ske före poolbad för att undvika onödig belastning på reningsanläggning och ökat rengöringsbehov. 

Barn och ungdomar i känslig ålder får använda badkläder, men uppmuntras att leva som naturist. 

Besökande till säsongsboende tillåts använda badkläder under kortare besök. Dock rekommenderas nakenbad både vid pool- och solbad. 

Bastun tänds av värd eller annan säsongsboende flera dagar i veckan. Normalt tänds bastun vid kl.19:00. Under pandemitider tänder vi bastun tidigare och håller den varm under längre tid. Vi använder en tidsbokningslista för nyttjande av bastun.

Under lågssäong stämmer vi av med de som är på campingen för att anpassa oss efter varandra.

Husdjur

Husdjur är välkomna till campingen. De skall dock hållas kopplade eller inom inhägnad.

Husdjur får inte vistas inom poolområdet eller vid matplats/grill. Inte heller inomhus i våra rum eller lokaler.

Grillning

Under lågsäsong tänder vi grillen på lördagar. Värden stämmer av med alla som är på campingen så alla kan ta del och anpassa tiden. Engångsgrillar är inte tillåtna. Egen grill med höjd 50 cm över mark är ok.

Mysbrasa kan tändas med spillved samt tallved som finns i grillhuset. (Björkveden spar vi till bastun i första hand).

Under säsong tänds grillen ca kl. 18.00 varje dag när behov finns.       

Elsäkerhet

För säker elförsörjning till husvagnar/tält krävs elkablar godkända för utomhusbruk och med en dimension av 2,5mm2. Varje hyresgäst säkerställer detta för egna vagnen. Sladdvindor får inte användas om kabeln är kvar i vindan.

Sexuella handlingar

Är en naturlig del av våra liv, men ska inte praktiseras offentligt vare sig utomhus eller i våra gemensamma utrymmen. Detta likt i samhället i övrigt.

Övrigt

I övrigt följer vi svensk lag vid vistelse inom vår camping